Sonttol film 024 image 297 folio 727
Indtægt og udgift (Morten Jensen) 1585
Lastpenge, Nederlender etc.

first     previous     next     last     

Directly to:      
Download scan Passages

Zoom function by MagicZoom: www.magictoolbox.com