Sonttol film 036 image 571 folio 1058
Indtægt og udgift (Morten Jensen) 1596
Lastpenge, Nederlender etc., Kiøbmandtz gods

first     previous     next     last     

Directly to:      
Download scan Passages

Zoom function by MagicZoom: www.magictoolbox.com