Sonttol film 077 image 154 folio 138
Indtægt (Villum Mortensen) 1632 1 1 - Indtægt (Villum Mortensen) 1632 7 12
Skibstold, 100 Penge, 30 Penge, Fyrpenge, Lastpenge, Defention, Forhøyelse, Saldt, Engelsche, Skotter, Frandzer

first     previous     next     last     

Directly to:      
Download scan Passages

Zoom function by MagicZoom: www.magictoolbox.com