Sonttol film 078 image 93 folio 90
Indtægt (Villum Mortensen) 1632 7 12 - Indtægt (Villum Mortensen) 1632 11 2
Skibstold, 100 Penge, Fyrpenge, Lastpenge, Defension, Forhøyelse, 30 Penge, Saldt, Nederlender etc.

first     previous     next     last     

Directly to:      
Download scan Passages

Zoom function by MagicZoom: www.magictoolbox.com